Eindwerk hbo5 programmeren :: Service Layer (codeigniter)

in #programmeren4 years ago

Logo
In vervolg op mijn vorige post.

In de web applicatie die ik aan het maken ben met codeigniter maak ik gebruik van een upload functie deze foto's oplaad. Maar je kan zoveel meer in codeigniter. Zoals het verkleinen / watermerken / ... . Ik maak gebruik van deze functionaliteit. Maar dit brengt complexiteit met zich mee in de methodes.

Beeld je in dat een methode 3 functies heeft (uploaden, resizen, watermerken) met telkens een hele config. Dit maakt deze methode onnodig groot en complex. Geeft je een bombastische look en om heel eerlijk te zijn moest je in php async kunnen werken zou je het resizen en watermerken async uitvoeren.

In veel programmeer omgevingen hebben ze daarom een service laag. Deze laag laat je toe om in essentie async te gaan werken op een duidelijke en gecontroleerde manier.

De service laag in codeigniter is een extension gebouwd door binhnlt op github. Het werkt niet async maar geeft je wel een mooie opsplitsing deze je toelaat alles iets meer en beter te structureren.

Ik hoop dat ik iemand hiermee heb kunnen helpen. Indien je meer vragen hebt stel ze gerust.

Sort:  

Hi @zoef!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 3.824 which ranks you at #4672 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 6 places in the last three days (old rank 4666).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 191 contributions, your post is ranked at #154.

Evaluation of your UA score:
  • You're on the right track, try to gather more followers.
  • The readers appreciate your great work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ZoeF from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.