objectively about the Hive

in #ua4 years ago

об'єктивно за хайв

орієнтація, призначення, цікавість, відторженняimage.png
попсові алгоритми, попеловиробництво у вічність, сейви
image.png
свобода висловлювання, чукчі-нєчітатєлі, візуальний порожняк, імперський похуїзм
image.png
псевдосоціальність
image.png
архаїка двомовності
image.png
оптимізація
image.png
очікування, контентонтонестача
image.png
альтернативи, доцільність, пріорітети
image.png
і піснечка

Sort:  

WIN.HIVE'S DAILY DRAW AND WIN HIVE!
!LOL * !HUG *

  • !PIZZA * !LOL * !luv це по різному влаштовані соціаљні практики
  • !PIZZA * !LOL * !luv аудіторія шевелітся

!PIZZA + !LOL (!luv)
Beacon Nodes — це, по суті, набір служб закріплення, які зберігатимуть вміст користувачів, коли автори переходять у автономний режим, і роблять його доступним для інших користувачів; весь вміст користувача зберігається на IPFS і доступ до нього здійснюється через рівень P2P, не покладаючись на цензурні сервери або шлюзи.

@antipops, @hive-102040(4/5) sent LUV. | connect | community | HiveWiki | NFT | <>< daily

Join in Hive General chat | Type ! help (no space) to get help on Hive. Info

Made with LUV by crrdlx

@hive-102040, @antipops(1/5) sent LUV. | connect | community | HiveWiki | NFT | <>< daily

Join in Hive General chat | Type ! help (no space) to get help on Hive. Info

Made with LUV by crrdlx

How does an IT guy make a Motherboard?
He tells her about his job.

Credit: marshmellowman
@hive-102040, I sent you an $LOLZ on behalf of antipops

(1/6)

PLAY & EARN $DOOM

Why was the banana denied bail?
Every judge knows bananas splits.

Credit: reddit
@pereu4ivatel, I sent you an $LOLZ on behalf of hive-102040

(4/6)

PLAY & EARN $DOOM

@pereu4ivatel, @hive-102040(3/5) sent LUV. | connect | community | HiveWiki | NFT | <>< daily

Join in Hive General chat | Type ! help (no space) to get help on Hive. Info

Made with LUV by crrdlx

@pereu4ivatel, sorry!

You are out of hugs for today.

You can call the HUG bot a maximum of 3 per day.

The current call limits are:

HUG in walletcalls per day
01
12
103

!HUG (-3) !PIZZA (5) найвищою ціною !luv (11033)

Dear @gravitcaper, you just got hugged.
I sent 1.0 HUG on behalf of @ili0braz.
(1/3)

Congratulations @gravitcaper! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 comments. Your next target is to reach 1500 comments.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz Ranking update - New key indicators
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Доволі сумбурно, але щось в цьому е... сучасний світ він такий, космополітичний. ми ж не хочемо збудувати свою квазі імперію, але з віночками та гопаком? пісенька весела...

ми хочемо, шоб глобалізація обходилася без єдиного бога, мови, ГОСТу, блокчейна, соцсекти... А навпаки з оживленням мертвих мов прошареним інтелектом, шоб люди прагнули не того, шо краще продається чи просто узагальнюючого, а до унікального різноманіття

!HUG (-3) !PIZZA (5) важливий момент !luv (11033)

Dear @gravitcaper, you just got hugged.
I sent 1.0 HUG on behalf of @ili0braz.
(2/3)

PIZZA!

$PIZZA slices delivered:
@hive-102040(4/5) tipped @antipops
antipops tipped hive-102040
ili0braz tipped gravitcaper
hive-102040 tipped pereu4ivatel