objectively about the Hive

in #ualast year

об'єктивно за хайв

орієнтація, призначення, цікавість, відторженняimage.png
попсові алгоритми, попеловиробництво у вічність, сейви
image.png
свобода висловлювання, чукчі-нєчітатєлі, візуальний порожняк, імперський похуїзм
image.png
псевдосоціальність
image.png
архаїка двомовності
image.png
оптимізація
image.png
очікування, контентонтонестача
image.png
альтернативи, доцільність, пріорітети
image.png
і піснечка

Sort:  

Congratulations @gravitcaper! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 comments. Your next target is to reach 1500 comments.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz Ranking update - New key indicators
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Доволі сумбурно, але щось в цьому е... сучасний світ він такий, космополітичний. ми ж не хочемо збудувати свою квазі імперію, але з віночками та гопаком? пісенька весела...

ми хочемо, шоб глобалізація обходилася без єдиного бога, мови, ГОСТу, блокчейна, соцсекти... А навпаки з оживленням мертвих мов прошареним інтелектом, шоб люди прагнули не того, шо краще продається чи просто узагальнюючого, а до унікального різноманіття