A woman worth ten cows [eng/срп] Жена вредна десет крава

in Team Serbia2 months ago

Krave-57b233874c7132976763c39b7f98d739-original.jpg
Source / Извор: Janos from Bastyon


The youngest daughter of the chief


One day, two sailors set off on a journey around the world to find their destiny. They sailed to an island where the leader of one of the tribes had two daughters. The older one is beautiful, and the younger one is not very.

One of the sailors said to his friend:

– That’s it, I’ve found my happiness, I’m staying here and marrying the chief’s daughter.

– Yes, you’re right, the eldest daughter of the chief is a beauty, a clever girl. You made the right choice — get married.

– You don’t understand me, friend! I’m going to marry the Chief’s youngest daughter.

– Are you crazy? She’s so… not so good.

– This is my decision, and I will do it.

The friend sailed on in search of his happiness, and the groom went to woo. It must be said that in the tribe it was customary to give a bride price with cows. A good bride was worth ten cows.

He drove ten cows and approached the Chief.

– Chief, I want to marry your daughter and I’ll give you ten cows for her!

– It’s a good choice. My eldest daughter is beautiful, smart, and she's worth ten cows. I agree.

– No, Chief, you don’t understand. I want to marry your youngest daughter.

– Are you kidding? Don’t you see, she’s so… not really.

– I want to marry her.

– Okay, but as an honest man, I can't take ten cows, she's not worth it. I'll take three cows for her, no more.

– No, I want to pay exactly ten cows.

They got married.

Several years have passed, and a traveling friend, already on his ship, decided to visit his remaining comrade and find out how his life is. He sailed, walked along the shore, and a woman of unearthly beauty met him.

He asked her how to find his friend. She showed it. He comes and sees his friend sitting, kids running around.

– How are you living?

– I’m happy.

That’s where the beautiful woman comes in.

— Here, meet me. This is my wife.

– How? Did you get married again?

– No, it's still the same woman.

– But how did it happen that she changed so much?

– And you ask her yourself.

A friend approached the woman and asked:

— I’m sorry for the tactlessness, but I remember how you were… not really. What happened to make you so beautiful?

— It’s just that one day I realized that I was worth ten cows.

Author unknown

Најмлађа поглавичина кћи


Једног дана, два морнара кренуше на пут око света у сусрет својој судбини. Допловили су на острво где је вођа једног од племена имао две ћерке. Старија је била лепотица, а млађа баш и није.

Тад један морнар рече свом другу:

– То је то, нашао сам своју срећу, остајем овде и женим се поглавичином ћерком.

– Имаш право, његова најстарија кћи је права лепотица, паметна девојка. Направио си добар избор – венчајте се.

– Не разумеш, пријатељу! Оженићу најмлађу кћер поглавице.

– Јеси полудео? Па она је тако… не делује добро.

– То је моја одлука и учинићу тако.

Другар је отпловио даље за својом срећом, а младожења је отишао да се удвара. Мора се рећи да је у племену било уобичајено да се цена за невесту даје у кравама. Добра млада вредела је десет крава.

И он је са десет крава изашао пред поглавицу.

– Поглавице, хоћу да оженим твоју кћи и даћу ти за њу десет крава!

– Добар избор. Моја најстарија кћи је лепа, паметна и вреди десет крава. Слажем се.

„Не разумеш поглавице, желим да оженим твоју најмлађу кћи.

– Шалиш се? Зар не видиш да је она тако… не баш.

– Желим да се оженим њоме.

– Добро, али ја као поштен човек не могу да узмем десет крава, није вредна. Узећу за њу три краве, не више.

– Не, хоћу да платим тачно десет крава.

И тако су се венчали.

Прошло је неколико година, а другар, већ на свом броду, крене да посети свог друга и види како живи. Допловио је, изашао на обалу, и срео жену неземаљске лепоте.

Питао ју је како да нађе свог пријатеља. Она му је показала. Дође он и види свог пријатеља како седи, док деца трче око њега.

– Како живиш?

– Срећан сам.

Тад им приђе она лепотица.

– Ево, упознајмо се. Ово је моја жена.

– Како? Јеси ли се поново оженио?

— Не, то је иста она жена.

— Али како се догодило да се толико променила?

— Па питај је сам.

Пријатељ је пришао жени и упитао:

— Извињавам се на нетактичности, али сећам се како си била… не баш. Шта се десило да си сад тако лепа?

— Само сам једног дана схватила да вредим десет крава.

Аутор непознатRead the Russian original / Прича на руском:

:
* * *

Books at Hive / Књиге на Хајву:

А very correct fairy tale [eng/срп] Сасвим исправна бајка

Петар Кочић: Јазавац пред судом (II део)

Петар Кочић: Јазавац пред судом (I део)

Watchbird by Robert Sheckley

Цивилизација против антицивилизације: Комитет 300 (Serbian)

Зоран Станојевић: Један потпуно непознат догађај у животу Kарла Маркса (Serbian)

Dietrich Bonhoeffer: On Stupidity [eng/срп] Дитрих Бонхофер: О глупости

Хаџи Зоран Вукашиновић: Вампир (Из књиге „Копчарска мала“) (Serbian)

Chess for Tigers

Friedrich Dürrenmatt: The Physicists (Part 4 of 4) [eng/срп] Фридрих Диренмат: Физичари (4 од 4)

Friedrich Dürrenmatt: The Physicists (Part 3 of 4) [eng/срп] Фридрих Диренмат: Физичари (3 од 4)

Friedrich Dürrenmatt: The Physicists (Part 2 of 4) [eng/срп] Фридрих Диренмат: Физичари (2 од 4)

Friedrich Dürrenmatt: The Physicists (Part 1 of 4) [eng/срп] Фридрих Диренмат: Физичари (1 од 4)

Dr Ljubodrag Simonović: The Last Revolution

Библиотека проф. др Милосава Чаркића

Forbidden Bookshelf by prof. Dr. Mark Crispin Miller
Прочитајте више:

ПОЕЗИЈА – Антологија најлепших песама наше и светске књижевности

ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ – Антологија поезије за децу / Најлепше песме за децу / Текстови песама, рецитације, отпеване песме, видео…

ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ – Антологија најлепших прича и драмских текстова за децу свих времена

БАСНЕ / Езоп, Доситеј Обрадовић, Бранко Ћопић, Народне басне…

БАЈКЕ – Најлепше бајке за децу свих времена

ДЕЧЈА РИЗНИЦА ~ Антологија најлепших песама, бајки, цртаних филмова, прича, књига за децу…

АНТОЛОГИЈА – РИЗНИЦА КУЛТУРНОГ БЛАГА

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptosGet Emoji quickly

Sort:  

one day I realized that I was worth ten cows.

I like this, not three but ten!

!PIZZA

PIZZA!

$PIZZA slices delivered:
@pixresteemer(2/5) tipped @lighteye