THE WAR: Agent Zelensky (2023) [eng/срп] РАТ: Агент Зеленски (2023)

in Deep Dives9 months ago (edited)

Zelja-1652471433354.jpg
Source / Извор: archive.4plebs.org


“I want to compare that situation [Ukraine] to situation where for example you come into the plane, you board iт and you take in your seat. Аnd now you see that a man who looked like a pilot, would dress like a pilot who speak like a pilot, who greeted passengers, but who is not a pilot at all. Who is an actor, who play the pilot. Responsible for your life.”
— Igor Lopatonok, Director


Scott Ritter is a former United States Marine Corps intelligence officer who participated in Operation Desert Storm and served as the chief weapons inspector for the United Nations in Iraq. His main interests are international relations and armed conflicts in different parts of the world, and he is more than qualified to give you an analytic view to the Ukrainian conflict.

In this two-part documentary, he convincingly describes the background of the proxy conflict in Ukraine and the key figure – the puppet of the West who plays the role of president – Vladimir Zelensky. Must watch:

“As a former intelligence officer, I’ve been wondering why has no one done an investigation about Volodymyr Zelensky, the President of Ukraine? His rise to power, in my opinion, represents an incredible manipulation of world opinion that will go down in history as a classic case study in social psychological engineering: an ordinary comedian who came to power because he promised a long-awaited peace, who then dragged his fellow citizens into a bloody war that can only be described as a massacre. With the help of colleagues and experts with first-hand insights into Zelensky, I have poured over documents and video to produce a film that captures this investigation. This story has so many twists and turns that I had to break it into two parts. In the first episode, presented here, I will answer the question about Zelensky’s improbable rise to power, and how the Ukrainian President accumulated his vast wealth, a sum that has only become larger since the war with Russia began. And, perhaps most importantly, why I decided to call this film ‘Agent Zelensky.’”

„Упоредио бих ту ситуацију [Украјину] са ситуацијом кад, на пример, уђете у авион и седнете на своје место. А онда видите да човек који изгледа као пилот, који је одевен као пилот, који говори као пилот, који поздравља путнике, уопште није пилот. Него је глумац који глуми пилота. И одговоран је за ваш живот.“
— Игор Лопатонок, режисер


Скот Ритер бивши је обавештајни официр маринаца САД који је учествовао у операцији Пустињска олуја и служио као главни инспектор Уједињених нација за оружје у Ираку. Његови главни интереси су међународни односи и оружани сукоби у различитим деловима света, и више је него квалификован да вам да аналитички поглед на украјински сукоб.

У овом дводелном документарцу он описује позадину прокси сукоба у Украјини и кључну фигуру – марионету запада која глуми председника – Владимира Зеленског. Не пропустите:

„Као бивши обавештајац, питам се зашто нико није спровео истрагу о Владимиру Зеленском, председнику Украјине? Његов долазак на власт, по мом мишљењу, представља невероватну манипулацију светским мишљењем која ће ући у историју као класична студија случаја у социјално-психолошком инжењерингу: обичан комичар који је дошао на власт јер је обећао дуго очекивани мир, који је онда увукао своје суграђане у крвави рат који се може описати само као масакр. Уз помоћ колега и стручњака са увидом у Зеленског из прве руке, саставио сам документе и видео материјал за филм који приказује ову истрагу. Ова прича има толико преокрета да сам морао да је поделим на два дела. У првој епизоди, представљеној овде, одговорићу на питање о невероватном доласку Зеленског на власт и о томе како је украјински председник акумулирао огромно богатство, суму која је само расла од почетка рата с Русијом. И, можда најважније, зашто сам одлучио да овај филм назовем ‘Агент Зеленски’.“


Agent Zelensky Part 1 at Rumble. Duration / Трајање: 36:05

Isle Hitlers war in Ukraine & MI6 attempt to weaken & break .mp4_snapshot_00.01.945.jpg


Agent Zelensky Part 1 at Odysee. Duration / Трајање: 36:05

Isle Hitlers war in Ukraine & MI6 attempt to weaken & break .mp4_snapshot_00.01.945.jpg


Agent Zelensky Part 1 at Bastyon. Duration / Трајање: 36:05

Isle Hitlers war in Ukraine & MI6 attempt to weaken & break .mp4_snapshot_00.01.945.jpg


Agent Zelensky Part 1 at YouTube. Duration / Трајање: 36:05


«Агент Зеленский» (1 серия) @RuTube Duration / Трајање: 36:05

Isle Hitlers war in Ukraine & MI6 attempt to weaken & break .mp4_snapshot_00.01.945.jpgAgent Zelensky Part 2 at Rumble. Duration / Трајање: 44:53

Zelja-maxresdefault.jpg


Agent Zelensky Part 2 at Odysee. Duration / Трајање: 44:53

Zelja-maxresdefault.jpg


Agent Zelensky Part 2 at Bastyon. Duration / Трајање: 44:53

Zelja-maxresdefault.jpg


Agent Zelensky Part 2 at YouTube. Duration / Трајање: 44:53


«Агент Зеленский» (2 серия) @RuTube Duration / Трајање: 44:53

Zelja-maxresdefault.jpg


And now, don’t wait for Ritter – check for yourself who is the handler of your puppet president…

А сад, не чекајте на Ритера – сами проверите ко је руковалац вашом председничком марионетом…


Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *


Related posts / Повезани текстови:

THE WAR: Cruel NATO Jokes and Stubborn Truth [eng/срп] РАТ: Окрутне НАТО шале и тврдоглава истина

THE WAR: Debunking ‘AI’ – True Danger (Part III of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Права опасност (део III од III)

THE WAR: Debunking ‘AI’ – Criteria of a genuine AI (Part II of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Критеријуми истинске ВИ (део II од III)

THE WAR: Debunking ‘AI’ – Chess Intro (Part I of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Шаховски увод (део I од III)

USA: What If… (ft. ‘AI’)

THE WAR: Belt & Road Geopolitics [eng/срп] РАТ: Геополитика Појаса и пута

THE WAR: Mind blowing CIA attack [eng/срп] РАТ: Напад ЦИА ради разарања ума

Coronavirus Hoax as an introduction into global health tyranny [eng/срп] Коронапревара као увод у глобалну медицинску тиранију

THE WAR: More glitches in the Corporate Media Matrix [eng/срп] РАТ: Нови кварови у матрици корпоративних медија

THE WAR: Battle for Hersh’s Bridge [eng/срп] РАТ: Битка за Хершов мост

Glitch in the media Matrix? [eng/срп] Квар у медијској матрици?

THE WAR: Chinese glimpse of an Old World [eng/срп] РАТ: Кинески поглед на стари свет

THE WAR: What will happen to Ukraine? [eng/срп] РАТ: Шта ће бити с Украјином?

NATO Nazis [eng/срп] НАТО нацисти

THE WAR: De-dollarization [eng/срп] РАТ: Дедоларизација

THE WAR: Fall of the Empire [eng/срп] РАТ: Пад империје

THE WAR: Weaponization of (In)justice [eng/срп] РАТ: (Не)правда као оружје

BREAKING: The War against Iran [eng/срп] УДАРНО: Рат против Ирана

BREAKING: Nuclear Provocation [eng/срп] УДАРНО: Нуклеарна провокација

THE WAR: Drone Wars [eng/срп] РАТ: Ратовање дроном

THE WAR: Criminal Court [eng/срп] РАТ: Криминални суд

THE WAR: Destroying the ‘Allies’ [eng/срп] РАТ: Уништавање ‘савезника’

THE WAR: Weapons of mass distraction [eng/срп] РАТ: Оружје за масовно замајавање

THE WAR: The End of United Nations [eng/срп] РАТ: Крај Уједињених нација

THE WAR: Declaration of War [eng/срп] РАТ: Објава рата

THE WAR of Attrition [eng/срп] РАТ исцрпљивања

THE WAR: Nazi background of Klaus Schwab [eng/срп] РАТ: Нацистичко порекло Клауса Шваба

DOCUMENTARY: Germany – Fall of an Empire? [eng/срп] ДОКУМЕНТАРАЦ: Немачка – Пад империје?

THE WAR: USA ‘Help’ [eng/срп] РАТ: Америчка ‘помоћ’

THE WAR: False Flagging into World War III [eng/срп] РАТ: Преварама у Трећи Светски

THE WAR: Distinguishing journalism and propaganda [eng/срп] РАТ: Разликовање новинарства од пропаганде

THE WAR: Nazi roots of Globalist ‘elite’ [eng/срп] РАТ: Нацистички корени глобалистичке ‘елите’

THE WAR: Chances of Nuclear Provocation [eng/срп] РАТ: Изгледи за нуклеарну провокацију

Twitter WAR: Con Artist vs. Nazis

THE WAR… Against Germany [eng/срп] РАТ… против Немачке

THE WAR: Controlled Demolition [eng/срп] РАТ: Контролисано уништење

THE WAR: Escalation [eng/срп] РАТ: Ескалација

THE WAR: Creating a Terrorist States [eng/срп] РАТ: Стварање терористичких држава

THE WAR: Hegemon [eng/срп] РАТ: Хегемон

THE WAR: Of Wisdom and Freedom [eng/срп] РАТ: О мудрости и слободи

THE WAR: NATO Article 5 [eng/срп] РАТ: НАТО члан 5.

THE WAR: Trampling the Red Lines [eng/срп] РАТ: Гажење црвених линија

World Class Clown Show – Revenge of a Turkey!

THE WAR: Unfinished War [eng/срп] РАТ: Незавршени рат

THE WAR: Genetic Weapon [eng/срп] РАТ: Генетско оружје

THE WAR: Coup Masters [eng/срп] РАТ: Пуч-мајстори

THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 165 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!BEER
5


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @pixresteemer for you. Enjoy it!

Did you know that <a href='https://dcity.io/cityyou can use BEER at dCity game to buy cards to rule the world.

I have been saying all along that all of the players in this performance on the literal world stage are actors, with scripts, playing Their parts for the participatory audience.  With live props.

All world "leaders" are in on the play.  Nothing We see in the "news" is organic.  It's all to manipulate Us, and real stuff is never seen - because the narrative cannot be controlled 100%.

And this is why I keep saying We should leave the theatre and co-create vastly better than what the psychopaths in control are creating for Us.  I hope People will contemplate something better which I offer.

The Detailed Blueprint (for a Society of Ethical Sovereigns)  (7 min):  https://odysee.com/@amaterasusolar:8/the-detailed-blueprint-vocal-redo:9?lid=eeff9e0c80138ce03e22d76bcd5f2f873ff46b72