COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

in Deep Dives7 months ago (edited)


I have started a series of texts on coronavirus hoax at the beginning of March with the text entitled Coronavirus — a False Trigger. Even back then it was pretty much clear that it was a hoax made for covering the greatest plunder in the history of the World. Today we have another evidence it was so, and a prediction of a ‘second wave’…


I don’t know who the author of this video is, I couldn't find the original, so it’s possible that a caring Google team deleted it because it offends their platform with the truth. Fortunately, the version with the Serbian subtitle has not been deleted yet, and if that happens, I will post the video again on 3Speak. What is it in it that would make Google delete it from YouTube? It contains irrefutable proof that the U.S. government knew about the planned pandemic fraud a full year ahead!

Почетком марта започео сам серију текстова о коронавирусу са текстом под називом Коронавирус – лажни окидач (енг). Већ тад било је прилично јасно да се ради о превари направљеној ради скривања највеће пљачке у историји света. Данас имамо још један доказ да је то било тако, као и предвиђање ‘другог таласа’…


Не знам ко је аутор овог видеа, нисам могао да пронађем оригинал, тако да није искључено да га је брижна Гуглова екипа избрисала зато што истином вређа њихову платформу. Срећом, верзија са српским титлом још није обрисана, а уколико се то ипак деси, поставићу видео поново на 3Speak-у. Шта је то у њему због чега би га Гугл избрисао са ЈуТјуба? У њему је непобитан доказ да је влада САД знала за планирану пандемијску превару пуних годину дана раније!


Duration/Трајање: 6:55 (english/српски титл)

You can check this for yourself by visiting the official presentation of the US Congress and see with your own eyes the information about the so-called Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, which was put into the procedure on January 24, 2019!

If you now look at my previous text on this topic, entitled COVID-19 — P(l)andemic Plunder, and see who the money provided by this Act went to, then you can clearly see that there is no conspiracy theory here – this is a conspiracy in practice! A conspiracy coined by plutocrats and their puppets in the media, the FED, the WHO and the United States government.

Why is it so important for this part to be clearly revealed? Because, when we know who carried out the conspiracy, then we can predict with great confidence what will happen next. ‘The second wave?’ You bet! Dr. Vernon Coleman has so far predicted everything flawlessly, to the extent that Google regularly deletes his testimonies from YouTube. If that happens with this video as well, you can find a full text transcript on his website.

То можете и сами проверити тако што ћете посетити званичну презентацију Конгреса САД и погледати својим очима податке о такозваном Закону о помоћи, олакшицама и економској безбедности услед коронавируса (CARES), који је у процедуру стављен још 24. јануара 2019. године!

Ако сад погледате мој претходни текст на ову тему, насловљен COVID-19 — П(л)андемијска пљачка, и видите коме је отишао новац предвиђен законом, онда сасвим јасно можете видети да овде нема никакве теорије завере – ово је завера у пракси! Завера коју су заједнички сковале плутократе и њихове марионете у медијима, Федералним Резервама, у СЗО и у влади Сједињених Држава.

Зашто је важно да овај део буде јасно расветљен? Зато што, кад знамо ко је заверу спровео у дело, онда можемо са великом извесношћу предвидети шта ће се даље дешавати. ‘Други талас’? Него шта! Доктор Вернон Коулмен и досад је све беспрекорно предвидео, до те мере да му Гугл редовно брише сведочанства са ЈуТјуба. Уколико се то деси и са овим видеом, текстуални препис можете наћи на његовој интернет презентацији (енг).


Duration: 22:38


Unfortunately, I do not have this video with a Serbian subtitle, and that is why I will briefly tell what the man is talking about. He describes the same criminal gang and, of course, predicts that criminals will have to carry out a ‘second wave’ of intimidation and the most terrible possible control in order to avoid responsibility. His story ends with the following words: “They want to take our freedom. We want to keep it. Wanting to keep our freedom is a stronger emotion. They’re just fighting out of greed. We’re fighting for our survival. And that’s why we will win.”Нажалост, овај видео немам са српским титлом, и зато ћу укратко испричати о чему човек прича. Он описује исто злочиначко удружење и, наравно, предвиђа да ће злочинци морати да спроведу ‘други талас’ застрашивања и најстрашнију могућу контролу како би избегли одговорност. Његова прича завршава се следећим речима: „Они желе да нам одузму слободу. Ми желимо да је задржимо. Наша жеља за слободом је јача емоција. Они се боре из сопствене грамзивости. Ми се боримо за опстанак. И зато ћемо ми победити.“

* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’ (Serbian)

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира (Serbian)

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији (Serbian)

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере (Serbian)

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 10 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
9

Curated for #informationwar (by @aagabriel)

  • Our purpose is to encourage posts discussing Information War, Propaganda, Disinformation, and Liberty. We are a peaceful and non-violent movement that sees information as being held back by corrupt forces in the private sector and government. Our Mission.
  • Discord, website, youtube channel links here.

Delegate to the @informationwar! project and get rewarded