Geri’s Game [eng/срп] Геријева партија

in The Chess Communitylast year (edited)

Geri-snapshot.jpg


You have heard of chess tournaments on Hive & lichess.org, right? On Sundays you have @chessbrotherspro top Hive chess players at the Chess Brothers League. Yes, chess sisters also can participate…


But there is one problem with that tournament. You have to be really strong player if you intend to snatch some points, and only the first five with the most points at the end of season (four weeks) are getting rewards. Therefore, you have two better options: On Fridays our @stayoutoftherz hosts Hivechess Tournament that rewards proportionally every player who participate in at least three tournaments with at least three games in each.

On Saturdays we have tournamens hosted by our @schamangerbert (HerbyW at lichess.org), and they can change name now and again. The most usual one will be Blitz Chess Tournament, but he varies time controls, variants (Blitz, Bullet, Arena, Swiss, Chess960…), tournament titles… And he pays a week after every round.

So, what are we going to do at four empty days? We are going to prepare for a tournament days, of course! Like Geri is preparing, and we can learn a few things from his famous game…

Чули сте за шаховске турнире на Хајву и lichess.org, јел тако? Недељом имате @chessbrotherspro за врхунске шахисте са Хајва у Лиги шаховске браће. Јесте, и шаховске сестре ту исто могу да учествују…


Али постоји један проблем с тим турниром. Морате бити заиста јак играч ако мислите да освојите бодове, а само првих пет са највише бодова на крају сезоне (четири недеље) добијају награду. Због тога имате две боље опције: Петком је наш @stayoutoftherz домаћин Хајвшах турнира који пропорционално награђује сваког играча који учествује на најмање три турнира са најмање три партије у сваком.

Суботом имамо турнире чији је домаћин наш @schamangerbert (HerbyW на lichess.org), и они повремено мењају име. Најчешће ће то бити цугер турнири, али он мења временске контроле, варијанте (Цугер, Метак, Арена, Швајцарски, Фишеров Шах…), називе турнира… И он плаћа недељу дана после сваког кола.

Дакле, шта ћемо радити у четири празна дана? Припремаћемо се за турнире, наравно! Као што се Гери припрема, а ми можемо научити пар ствари из његове чувене партије…

Screenshot 2021-10-07 at 17-48-49 Geri's Game (1997)_cr.jpg
Source / Извор: imdb.com


Geri’s Game / Геријева партија

Geri vs. Geri

Pixar, November 24, 1997
C20 King’s Pawn Game: King’s Head Opening / Игра краљевог пешака: Краљевско отварање

Geri is obviously aware that you have to be seriously prepared for a tournament matches. Therefore, he chose the hardest possible opponent, the one who can practically read his mind and put his chess skills to the ultimate test…

Гери је очигледно свестан да се морате озбиљно припремити за турнир. Стога је изабрао најтежег могућег противника, оног који практично може да му прочита мисли и стави шаховске способности на најтежи тест…


1. e4 e5 2. f3

Geri opens very shyly. This is called the King’s Pawn Game: King’s Head Opening. Honestly, I wouldn’t recommend that opening to you, at least until you reach Geri’s experience. Geri takes the opportunity to immediately hit in the center:

Гери отвара врло стидљиво. Ово се зове Игра краљевог пешака, отварање краља Главоње. Искрено, не бих вам то отварање препоручио, бар док не достигнете Геријево искуство. Гери користи прилику да одмах удари у центар:


2… d5!

Geri (2) - 2021-10-07_170907.jpg

It is already clear to Geri here that Geri is not joking, and he is taking defensive measures…

Герију већ овде постаје јасно да се Гери не шали, и предузима мере одбране…


3. ♗e2 ♞c6 4. ♘a3

Geri (4) - 2021-10-07_171706.jpg

Unfortunately, from this moment on, that is not enough. Geri eliminates Geri’s Knight and rulez the center squares:

Нажалост, то више није довољно. Гери елиминише Геријевог скакача и господари централним пољима.


4… ♝a3 5. d4 ♞d4

Geri (5) - 2021-10-07_170716.jpg

Now Geri’s opponent starts playing like Gary (you know that one, Kasparov), that is, he is even ready to make irregular moves! In a completely lost position, Geri decides to apply a special kind of tactic…

Геријев противник сад већ почиње да игра као Гари (знате оног Каспарова), то јест спреман је чак и да повуче нерегуларне потезе! У потпуно изгубљеној позицији, Гери одлучује да примени посебну врсту тактике…


You wouldn’t believe, but the special kind of tactic gave results! And Geri turns the game in his favor. It’s a brilliant checkmate, worth of a false teeth. My God, I should soon apply to some tournament with such quality reward!

Of course, quality of the game deserves to repeat it again:

Не бисте веровали, али овај тактички удар дао је резултате! И Гери је преокренуо партију у своју корист. Бриљантан мат вредан вештачке вилице. Богами, требало би и ја ускоро да се пријавим за неки турнир с тако квалитетном наградом!

Наравно, сам квалитет партије заслужује да је поново погледате:


And again…

И опет…


And again…

И опет…


And again…

И опет…


And at least one more time, but this time you will have to head to YouTube…

И бар још једном, али овог пута ћете морати на ЈуТјуб…


Geri-MV5BNzc4NGMwNDUtYmNhNS00NDNjLWI3ZWItNGQwYzM3MjFmNmJhXkEyXkFqcGdeQXVyNDgyODgxNjE@._V1_.jpg


OK, now you are ready for the tournaments 😁Ето тако, сад сте спремни за турнире 😁* * *

Related texts / Повезани текстови:

Chess Set design: Dubrovnik Set (Part V) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Дубровник гарнитура (део пети)

Winning at the End of Times? [eng/срп] Победа у последња времена?

Of Toxic Politics and Chess Disaster [eng/срп] О токсичној политици и шаховској пропасти

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације

Mortimer’s Trap [eng/срп] Мортимерова клопка

Chess – A Memory Game

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!

Dragon Blunder! [eng/срп] Змајски превид!

Sicilian Wall Headbanger! [eng/срп] Главом кроз сицилијански зид!

It’s Over! (FIDE Candidates 2020-21 - Round 13)

Deconstructing Fabiano (FIDE Candidates 2020-21 - Round 12)

Anishiative! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 11–12)

Bringing Down the Najdorf! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 8–10)

FIDE Candidates tournament 2020… in 2021!

Gambit of Othello, the Moore of Venice!

Chess Set design: Lardy Set (Part IV) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Лардијева гарнитура (део четврти)

Chess Set design: Staunton standard variations (Part III) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Варијације Стаунтон стандарда (део трећи)

Chess Set design: Staunton Standard (Part II) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Стаунтон стандард (део други)

Chess Set design: Medieval Age (Part I) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Средњи век (део први)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

¡Enhorabuena!


Has recibido el voto de PROYECTO CHESS BROTHERS

✅ Has hecho un trabajo de calidad, por lo cual tu publicación ha sido valorada y ha recibido el apoyo de parte de CHESS BROTHERS ♔ 💪


♟ Te invitamos a usar nuestra etiqueta #chessbrothers y a que aprendas más sobre nosotros.

♟♟ También puedes contactarnos en nuestro servidor de Discord y promocionar allí tus publicaciones.

♟♟♟ Considera unirte a nuestro trail de curación para que trabajemos en equipo y recibas recompensas automáticamente.

♞♟ Echa un vistazo a nuestra cuenta @chessbrotherspro para que te informes sobre el proceso de curación llevado a diario por nuestro equipo.


Cordialmente

El equipo de CHESS BROTHERS

Yeah, a great chess marathon on weekends we have here on Hive!
On the @chessbrotherspro tournament, yeah, the competition is tough there. What your referring to is the rules for the first season that just ended. As the final report pointed out, the community suggestions will be taken into account. This is a constant learning process that we have when we're running tournaments. Schamangerbert and stayoutoftherz provide excellent options and they are experienced chess enthusiasts to learn from too. And yup! female players are welcome too! The name Chess Brothers, btw, is because we consider ourselves as brothers. Carlos and Victor are in fact blood brothers (a post about that should come soon, LOL). Great post! Loved the character and its adaptations. It's been a while since I first saw him in a chess series called "La pasión del ajedrez" (The Passion of Chess).

Great post! Loved the character and its adaptations.

Thank you @eniolw, glad you like it. This was a post strictly aimed at the popularization of Hive chess tournaments.

What your referring to is the rules for the first season that just ended.

Looking forward to make a new post with a presentation of new rules :)

Very Nice Post

I believe I heard of a few chess tournaments! I also heard they will let you play in the tournaments no matter how bad you play or how low your chess rating is :). I know it true because I play every week :).

Well after viewing Geri’s games I am going to set up my linux laptop and my windows laptop on opposite sides of my table.

Any bets on which one will prevail ???

Linux, @rodrook, no doubt!

Thank you very much 😄

 last year (edited) 

Hello @lighteye I'm so glad to know what you think and your overview about the tournaments, this is exactly what we are looking for, the opinion of all you guys, as you know our project just got in here and the first season of the chess Brothers league gave us many things to think about, every beginning is hard and we want to give rewards to everybody but at the moment our capacity to do this is limited, how ever you can have the opportunity to play against top players for free and spend a good time with great people. In the coming season we will play more rounds so more time controls can be used, thanks for let us know about how we can do it better, at the end of the day it is not easy to find the perfect rules but working tighter and listen to our people it's posible to improve a bit more, one step at a time.

Great post by the way !

In the coming season we will play more rounds so more time controls can be used, thanks for let us know about how we can do it better, at the end of the day it is not easy to find the perfect rules but working tighter and listen to our people it's posible to improve a bit more, one step at a time.

As a matter of fact, I think this time control (3+2) and four rounds in the season starting at 21:00 CET is PERFECT. Personally, I am an old guy (somewhere in the Geri’s age) without ambitions of a chess career. It’s a beautiful game and I will be coming back despite bad results. My opinion was not a critique to the organizers @vjap55, we absolutely need one strong tournament. It was just an information for those who are coming solely for payouts not to lose their time 😃

Great post by the way !

Thank you, and keep up a great job 😃

🤣🤣🤣🤣

It was just an information for those who are coming solely for payouts not to lose their time

Well chess is fun either way, but I get angry and happy at the same time when I lose this days.

Very interesting read, I smiled all through reading. I enjoyed every bit, very hilarious Geri's Story😄

It is, @samostically, and it is impressive how it motivate people to recreate it in reality 😃

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
!BEER
7

Sorry, out of BEER, please retry later...