Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

in Deep Dives2 years ago

zlatibor-loncar.jpg
Source / Извор: TANJUG (photo: Jadranka Ilić)


Believe it or not, the Health Minister in Serbia, by the name of Zlatibor Lončar, has a nickname ‘Dr. Death’. Guess why is he dissapointed these days…


Yes, you’ve guessed it correctly: He is dissapointed because he cannot impose a mandatory vaccination. Furthermore, at the press conferrence on September 4th, he stated two reasons why it can’t be done (Serbian language). Both reasons are actually showing once again what a scam this is. Let’s hear him:

“But, to be extremely practical, we realized that we could not introduce mandatory vaccination, because it was not introduced by certain European Union countries and it would be a problem at the European Court whether in Strasbourg or somewhere else.” – Zlatibor Lončar, Health Minister in the government of RS

So, the first reason is not the health crisis, but the fact that this measure was ‘not introduced by certain countries of the European Union’ (?!?). Translated from criminal to normal human language, he doesn’t really care about the state of health of citizens, he follows what ‘certain countries of the European Union’ are doing and acts accordingly. Another strong proof that this is a fraud with the goal of completely depriving the citizens of Serbia of their rights and freedoms.

The second reason is extremely interesting: ‘it would be a problem at the European Court whether in Strasbourg or somewhere else.’ This wretch is aware that trials around the world for this scam have begun, and that he will also be indicted if he continues to brutally carry out the orders of the Big Pharma mafia. This is the first time we have seen restraint among psychopaths in charge of Coronavirus Hoax. Does that mean he will give up? Not at all. The pressure will continue through vaccine passports and ‘new strains’.

Dr. Vernon Coleman said it well: “We will win this war against psychopaths because our survival instinct is stronger feeling than their murderous greed.”Веровали или не, министар здравља у Србији, по имену Златибор Лончар, носи надимак „др Смрт“. Погодите зашто је разочаран ових дана…


Да, погодили сте: разочаран је јер не може да наметне обавезну вакцинацију. Штавише, на конференцији за штампу 4. септембра, изнео је два разлога зашто се то не може учинити. Оба заправо још једном показују о каквој се превари ради. Да га чујемо:

„Али, да будемо крајње практични, схватили смо да не можемо да уведемо обавезну вакцинацију, јер је нису ни увеле одређене земље Европске Уније и био би проблем на европском суду да ли у Стразбуру или неком другом“
— Златибор Лончар, Министар здравља владе РС


Дакле, први разлог није здравствена криза, већ чињеница да ту меру ‘нису ни увеле одређене земље Европске Уније’ (?!?). Преведено са криминалног на нормалан људски језик, није њега заиста брига за стање здравља грађана, он ослушкује шта му раде ‘одређене земље Европске Уније’ и понаша се према томе. Још један јак доказ да је ово превара са циљем потпуног лишавања права и слобода грађана Србије.

Други разлог је изванредно занимљив: ‘био би то проблем на европском суду да ли у Стразбуру или неком другом’. Бедник је свестан да су суђења по свету за ову превару почела, и да ће се и он наћи на некој оптужници ако настави да сурово спроводи налоге фармакомафије. Ово је први пут да видимо задршку међу психопатама задуженим за спровођење коронапреваре. Значи ли то да ће одустати? Нипошто. Притисак ће се наставити преко вакциналних пасоша и ‘нових сојева’.

Добро је рекао др Вернон Коулмен: „Ми ћемо овај рат са психопатама добити јер је наш инстинкт самоодржања јачи од њихове убилачке грамзивости.“Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

The truth will always reveal itself.


Posted via proofofbrain.io

Great write up, thanks foir the english translation.
Wake the fuck up sheeple

Curated for #informationwar (by @aagabriel)

  • Our purpose is to encourage posts discussing Information War, Propaganda, Disinformation, and Liberty. We are a peaceful and non-violent movement that sees information as being held back by corrupt forces in the private sector and government. Our Mission.
  • Discord, website, youtube channel links here.

Delegate to the @informationwar! project and get rewarded


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @pixresteemer for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

!LUV
!BEER
!PIZZA

@dejan.vuckovic, sorry. :(

You can call the LUV bot a maximum of 5 times per day. To give more each day, check LUV Levels.

@lighteye! I sent you a slice of $PIZZA on behalf of @dejan.vuckovic.

Did you know you can earn $PIZZA through Hive-Engine Diesel Pools? (7/10)

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 73 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!BEER
5