THE WAR: Back to The Grand Chessboard [eng/срп] РАТ: Назад на Велику шаховску таблу

in Deep Dives7 months ago (edited)

Kiz-ca64a737472bad7bd0467e9ca34dc169-original.jpg
Heinz Alfred Kissinger (May 27, 1923 – November 29, 2023) Source / Извор: InfoDefSERBIA @Telegram

The Grand Chessboard


On November 29, 2023, one of the greatest criminals of the twentieth century left this World unpunished. He returned to hell, where he always belonged…


Heinz Alfred Kissinger, better known as Henry Kissinger, was born on May 27th, 1923, in a German-Jewish family in Fürth, Bavaria. On August 20, 1938, when Kissinger was 15 years old, he and his family fled Germany to avoid further Nazi persecution. The family briefly stopped in London before arriving on September 5th in New York City, where young Heinz will grow up to one of the most prominent Zionist demons.

In accordance with the rule ‘Only the best about the deceased’, the media outlet Russia Today gave a decent farewell with historical reminder of who he was:

Дана 29. новембра 2023, свет је некажњен напустио један од највећих злочинаца XX века. Вратио се у пакао, коме је увек припадао…


Хајнц Алфред Кисинџер, познатији као Хенри Кисинџер, рођен је 27. маја 1923. године у немачко-јеврејској породици у Фирту у Баварској. Кад је Хајнц имао 15 година, 20. августа 1938, он и његова породица побегли су из Немачке како би избегли нацистички прогон. Породица се кратко зауставила у Лондону пре него што је 5. септембра стигла у Њујорк, где ће млади Хајнц израсти у једног од најистакнутијих ционистичких демона.

У складу са правилом ‘О покојнику све најлепше’, медијска кућа Русија данас опростила се једним пристојним историјски подсећањем ко је он био:


RT In Memoriam to Heinz Kissinger at Rumble.
Duration / Трајање: 7:59

Kiss dies-2023-12-01_212959.JPG


RT In Memoriam to Heinz Kissinger at Odysee.
Duration / Трајање: 7:59

Kiss dies-2023-12-01_212959.JPG


The World will remember him as a National Security Advisor and State Secretary in the administrations of Richard Nixon and Gerald Ford, but also as a criminal who participated in organizing the coup against Salvador Allende in Chile, as well for his hypocritical attitude about the Vietnam War, for the bombing of Cambodia, for anti-Soviet Sino-American alignment, for the agreement with the Middle Eastern monarchies which established the petro-dollar system… In short, he was the ultimate manipulator.

Свет ће га памтити као саветника за националну безбедност и државног секретара у администрацијама Ричарда Никсона и Џералда Форда, али и као злочинца који је учествовао у организовању пуча против Салвадора Аљендеа у Чилеу, по лицемерном ставу о Вијетнамском рату, по бомбардовању Камбоџе, по анти-совјетском заокрету ка Кини, по договору са блискоисточним монархијама којим је успостављен петро-долар… Укратко, био је врхунски манипулатор.

True by Kiss-wPNEcf7.jpeg
„Није важна истина, него оно што се истином сматра“


But that is not all, folks! As a member of Bilderberg, he was one of the strategists in implementing the satanic plan of the global financial plutocracy, so called New World Order, which Klaus Schwab continues today with his World Economic Forum and the Great Reset:

Али не само то. Као члан Билдерберга, био је један од стратега спровођења сатанистичког плана глобалне финансијске плутократије, тзв. новог светског поретка, који данас наставља Клаус Шваб са својим Светским економским форумом и великим ресетовањем:

Kiss the Plan-VBjBkLr.jpeg

План

„Данас би Американци били огорчени кад би УН трупе ушле у Лос Анђелес да успоставе ред; сутра ће бити захвални! Ово је нарочито тачно ако им се каже да постоји спољна претња, било стварна или измишљена, која прети нашем опстанку. Тада ће сви народи света молити светске лидере да их избаве од зла.

Једина ствар чега се сваки човек плаши је непознато. Када им се представи овај сценарио, индивидуална права ће се добровољно одрећи ради гаранције њиховог благостања коју им даје њихова светска влада.“

– Хенри Кисинџер у обраћању на састанку Билдерберга у Евијану, Француска, 21. маја 1992. године.


And of course, like all Zionist scum, he was racist:

И наравно, као сав ционистички олош, био је расиста:


Heinz on India at Rumble.
Duration / Трајање: 3:59

Kissing India-2023-12-01_232849.JPG


Heinz on India at Odysee.
Duration / Трајање: 3:59

Kissing India-2023-12-01_232849.JPG


Is there nothing nice to say about him? A real-politician? Come on please! He only carried out a cruel colonial policy of the Hidden Empire as far as geopolitical circumstances allowed.

But – some of you will say – at least he was not a Satanist! Really? Well, if you say so…

Зар нема ничег лепог што би се о њему могло рећи? Реалполитичар? Ма ајте молим вас! Он је само спроводио окрутну колонијалну политику прикривене Империје онолико колико су геополитичке прилике допуштале.

Али – рећи ћете – бар није био сатаниста! Заиста? Ако ви тако кажете…

Hela i Voland Kisindzer.jpg
Nancy and Henry / Ненси и Хенри. Source / Извор: washingtonpost.com

In any case, after more than a hundred years, his partner will be waiting for him in Hell, with whom he can play games on ‘The Grand Chessboard’ until eternity…

У сваком случају, после више од стотину година, у паклу ће га сачекати његов ортак, с којим ће се до вечности играти на ‘Великој шаховској табли’

Zbig-In The Now.jpg
Source / Извор: IN THE NOW: Anissa’s tribute to “genius” – Zbigniew Brzezinski

OK, let’s now see who is next…А сад, да видимо ко је следећи…Next_2023-11-30_19-22-00.jpg


Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *


Related posts / Повезани текстови:

THE WAR: True culprit for the Ukrainian war [eng/срп] РАТ: Истински кривац за украјински рат

THE WAR: Plutocracy plans (‘The Economist’ 2012/2013) [eng/срп] РАТ: Плутократски планови (‘Економист’ 2012/2013)

Cults: The CIA’s Secret Weapon (2023) [eng/срп] Култови: Тајно оружје ЦИА

BITCOIN: End of the Dollar (2023) [eng/срп] БИТКОИН: Крај долара (2023)

THE WAR: Concentration [eng/срп] РАТ: Концентрација

U.S. Defence Industry Bloody Business (2023) [eng/срп] Крвави посао војне индустрије САД (2023)

Search • Find • Tell (2022) [eng/срп] Тражи • Нађи • Реци (2022)

Vladimir Putin exclusively for CCTV

BREAKING: Israel under attack! [eng/срп] УДАРНО: Напад на Израел!

THE WAR: Small Meme War Among Allies [eng/срп] РАТ: Мали рат мимовима међу савезницима

SERBIA: Kosovo and Metohia – Unfinished Business [eng/срп] СРБИЈА: Косово и Метохија – незавршени посао

Canada Nazi scandal grows [eng/срп] Канадски нацистички скандал бубри

THE WAR: Nazi Revival [eng/срп] РАТ: Повратак нацизма

SERBIA: Jasenovac – A Hidden Genocide [eng/срп] СРБИЈА: Јасеновац – скривани геноцид

USA: The Roots of a Racist Anti-Civilization [eng/срп] САД: Корени расистичке анти-цивилизације

Colonial heritage and shameless propaganda

End of the Old World Stats: BRICS vs. G7 [eng/срп] Статистика краја старог света: БРИКС против Г7

THE WAR: BRICS and the New History [eng/срп] РАТ: БРИКС и Нова Историја

Цивилизација против антицивилизације: Комитет 300 (Serbian)

THE WAR: African Frontline [eng/срп] РАТ: Афрички фронт

THE WAR: Question of Faith [eng/срп] РАТ: Питање вере

Tanks for kidneys (2023) [eng/срп] Тенкови за бубреге (2023)

Biological Warfare Department (2023) [eng/срп] Одељење за биолошки рат (2023)

THE WAR: Agent Zelensky (2023) [eng/срп] РАТ: Агент Зеленски (2023)

THE WAR: Cruel NATO Jokes and Stubborn Truth [eng/срп] РАТ: Окрутне НАТО шале и тврдоглава истина

THE WAR: Debunking ‘AI’ – True Danger (Part III of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Права опасност (део III од III)

THE WAR: Debunking ‘AI’ – Criteria of a genuine AI (Part II of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Критеријуми истинске ВИ (део II од III)

THE WAR: Debunking ‘AI’ – Chess Intro (Part I of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Шаховски увод (део I од III)

USA: What If… (ft. ‘AI’)

THE WAR: Belt & Road Geopolitics [eng/срп] РАТ: Геополитика Појаса и пута

THE WAR: Mind blowing CIA attack [eng/срп] РАТ: Напад ЦИА ради разарања ума

Coronavirus Hoax as an introduction into global health tyranny [eng/срп] Коронапревара као увод у глобалну медицинску тиранију

THE WAR: More glitches in the Corporate Media Matrix [eng/срп] РАТ: Нови кварови у матрици корпоративних медија

THE WAR: Battle for Hersh’s Bridge [eng/срп] РАТ: Битка за Хершов мост

Glitch in the media Matrix? [eng/срп] Квар у медијској матрици?

THE WAR: Chinese glimpse of an Old World [eng/срп] РАТ: Кинески поглед на стари свет

THE WAR: What will happen to Ukraine? [eng/срп] РАТ: Шта ће бити с Украјином?

NATO Nazis [eng/срп] НАТО нацисти

THE WAR: De-dollarization [eng/срп] РАТ: Дедоларизација

THE WAR: Fall of the Empire [eng/срп] РАТ: Пад империје

THE WAR: Weaponization of (In)justice [eng/срп] РАТ: (Не)правда као оружје

BREAKING: The War against Iran [eng/срп] УДАРНО: Рат против Ирана

BREAKING: Nuclear Provocation [eng/срп] УДАРНО: Нуклеарна провокација

THE WAR: Drone Wars [eng/срп] РАТ: Ратовање дроном

THE WAR: Criminal Court [eng/срп] РАТ: Криминални суд

THE WAR: Destroying the ‘Allies’ [eng/срп] РАТ: Уништавање ‘савезника’

THE WAR: Weapons of mass distraction [eng/срп] РАТ: Оружје за масовно замајавање

THE WAR: The End of United Nations [eng/срп] РАТ: Крај Уједињених нација

THE WAR: Declaration of War [eng/срп] РАТ: Објава рата

THE WAR of Attrition [eng/срп] РАТ исцрпљивања

THE WAR: Nazi background of Klaus Schwab [eng/срп] РАТ: Нацистичко порекло Клауса Шваба

DOCUMENTARY: Germany – Fall of an Empire? [eng/срп] ДОКУМЕНТАРАЦ: Немачка – Пад империје?

THE WAR: USA ‘Help’ [eng/срп] РАТ: Америчка ‘помоћ’

THE WAR: False Flagging into World War III [eng/срп] РАТ: Преварама у Трећи Светски

THE WAR: Distinguishing journalism and propaganda [eng/срп] РАТ: Разликовање новинарства од пропаганде

THE WAR: Nazi roots of Globalist ‘elite’ [eng/срп] РАТ: Нацистички корени глобалистичке ‘елите’

THE WAR: Chances of Nuclear Provocation [eng/срп] РАТ: Изгледи за нуклеарну провокацију

Twitter WAR: Con Artist vs. Nazis

THE WAR… Against Germany [eng/срп] РАТ… против Немачке

THE WAR: Controlled Demolition [eng/срп] РАТ: Контролисано уништење

THE WAR: Escalation [eng/срп] РАТ: Ескалација

THE WAR: Creating a Terrorist States [eng/срп] РАТ: Стварање терористичких држава

THE WAR: Hegemon [eng/срп] РАТ: Хегемон

THE WAR: Of Wisdom and Freedom [eng/срп] РАТ: О мудрости и слободи

THE WAR: NATO Article 5 [eng/срп] РАТ: НАТО члан 5.

THE WAR: Trampling the Red Lines [eng/срп] РАТ: Гажење црвених линија

World Class Clown Show – Revenge of a Turkey!

THE WAR: Unfinished War [eng/срп] РАТ: Незавршени рат

THE WAR: Genetic Weapon [eng/срп] РАТ: Генетско оружје

THE WAR: Coup Masters [eng/срп] РАТ: Пуч-мајстори

THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @pixresteemer for you. Enjoy it!

Do you want to win SOME BEER together with your friends and draw the BEERKING.

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 184 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!BEER
1