Betman’s Spassky vs. Fischer 1972 Memorial – Round 2 [eng/срп] Бетманов меморијал Спаски – Фишер 1972 – 2. коло

in The Chess Community2 years ago (edited)

Round 2-6n9eas.jpg


Lord, how time flies! We already have to announce the second round of Betman’s Memorial Tournament, which marks half a century since the spectacular match in Reykjavik in 1972 between Spassky and Fischer…


So, on Thursday at nine o’clock we will once again be reminded of that great match in which Robert Fischer entered the legend by winning the title of World Chess Champion… who later got so sick of it that he came up with a better variant clumsily called Chess960, instead of the natural name – Fischer Random Chess.

Meanwhile, the first part of the liquid prize since the announcement of the tournament has arrived and is $2.66. It must be said that the prizes are mostly contributed by our @stayoutoftherz, whom Betman is happy to promote as a gold sponsor of the tournament. A big thanks to @stayoutoftherz, on behalf of everyone involved!

Those who want additional details can view the post with the announcement of the tournament, and the tournament will be played as usual on LiChess, at this link:

Господе, како време лети! Већ морамо да најавимо друго коло Бетмановог меморијалног турнира којим обележавамо пола века од спектакуларног меча у Рејкјавику 1972. године између Спаског и Фишера…


Дакле, у четвртак у девет поново ћемо се подсетити тог сјајног меча у коме је Роберт Фишер ушао у легенду освојивши титулу шампиона света у шаху… који му се касније до те мере смучио да је смислио бољу варијанту незграпно названу Шах960, уместо природног назива – Фишеров шах.

У међувремену, први део ликвидне награде од најаве турнира је пристигао и износи 2,66 долара. Мора се рећи да наградама највећим делом доприноси наш @stayoutoftherz, кога Бетман са задовољством промовише у златног спонзора турнира. Велико хвала, @stayoutoftherz, у име свих учесника!

Ко жели додатне детаље може да погледа текст са најавом турнира, а турнир ће се као и обично играти на ЛиЧесу, на овом линку:


https://lichess.org/swiss/RVnxARDk


Rules

Oh, how Betman hates rules! Therefore, only the minimum possible rules will be used in this tournament:

1. The tournament is open to all members of the Betman’s Blitz Blunder Barrons club – so you must register as a member of the club. I’m sorry, but it’s a Lichess rule that can’t be circumvented.

2. Anyone who wants to be included in the prize distribution must leave a notice of their name on Hive and Lichess in the comments, so that you can be paid after the tournament is over. So far, we have seven registered competitors from Hive, who shared the points in the first round.

3. You have to play at least three games in a round to be considered for ranking.

Rewards

The entire liquid part of the prize (in HBD) is intended for the contestants and will be distributed according to Lighteye’s Scoring & Reward system explained here. But since Betman doesn’t have much Hive support yet, then his most annoying alter-ego will set aside 10 HBD, which will be distributed equally to all Hive tournament participants, as our @schamangerbert is doing.

Правила

О, како Бетман мрзи правила! Зато ће на овом турниру бити у употреби само минимална могућа правила:

1. Турнир је отворен за све чланове клуба ‘Бетманови барони цугер превида’ – те се стога морате пријавити као члан клуба. Жалим, али то је Личес правило које се не може заобићи.

2. Онај ко жели да буде укључен у поделу награда, мора у коментарима оставити обавештење о свом имену на Хајву и на Личесу, како бисте могли да будете исплаћени по завршетку турнира. Засад имамо седам пријављених такмичара са Хајва, који су поделили поене у првом колу.

3. Морате одиграти најмање три партије у колу како бисте били рангирани.

Награде

Читав ликвидни део награде (у ХБД) предвиђен је за такмичаре и он ће бити распоређен према Лајтајевом систему рангирања и награђивања. Али пошто Бетман још нема велику подршку, онда ће његов досаднији алтер-его одвојити 10 ХБД, који ће бити равноправно подељени свим учесницима турнира са Хајва, онако како то ради наш @schamangerbert.


What if you’re not strong at chess? You can join us anyway, because here, thanks to Lighteye’s Scoring & Reward system, every participant can win at least one point per round – the current value of which is around 0.25 HBD.

For those who don’t know how to play chess at all, Betman has a pleasant surprise: Fischer's Chess Crash Course (with his favorite Dubrovnik chess set) that can make you a Champion in no time!

Шта ако нисте јаки у шаху? Свеједно нам се можете придружити, јер овде, захваљујући Лајтајевом систему рангирања и награђивања сваки учесник може освојити макар један поен у колу – чија је тренутна вредност око 0,25 ХБД.

За оне који уопште не знају да играју шах, Бетман има пријатно изненађење: Фишеров кратки шаховски курс (на омиљеној Дубровник гарнитури) који од вас може зачас направити шампиона!


Duration / Трајање: 8:08


You don’t believe Betman? But of course you can, just like Mila Jovovich can learn to kill giant monsters on unknown planets in two days tops!

Не верујете Бетману? Али наравно да то можете, баш колико и Мила Јововић може да научи да убија гигантска чудовишта на непознатим планетама за два дана!


Summary

• Tournament will take place on Lichess.org and will have 4 rounds with 7 games each.
• Date and time: Thursday, July 21st 2022 at 21:00 CET.
• Format and time control: Fischer Random (Chess960) 3+2 Swiss
• The standings will be decided with Lighteye’s Scoring & Reward system explained here.
• All liquid HBD will be distributed to the Hive member contestants according to placement criteria, and further 10 HBD will be distributed equal to all Hive member contestants. Three games minimum.
• Since the greatest name ‘Rabid Rabbit Rapid’ was already taken, you will have to join Betman’s Blitz Blunder Barrons team, and announce their Hive and Lichess names in the comments.


Резиме

• Турнир ће се одржати на Lichess.org у четири кола са по 7 партија.
• Датум и време: четвртак, 21. јул 2022. у 21.00 ЦЕТ.
• Формат и временска контрола: Фишеров шах (Chess960) 3+2 швајц.
• Пласман ће бити одређен Лајтајевим системом рангирања и награђивања објашњеним овде.
• Ликвидни ХБД биће распоређен такмичарима са Хајва по критеријуму пласмана, а још 10 ХБД биће подељено такмичарима са Хајва на једнаке делове. Три партије минимално.
• Пошто је најбоље име ‘Rabid Rabbit Rapid’ већ било заузето, мораћете да се прикључите тиму Betman’s Blitz Blunder Barrons, и у коментарима објавите ваша имена на Хајву и Личесу.Join and have a nice stress… time!Придружите нам се и пријатан стрес… провод!
This post might be interesting for:

Овај текст би могао бити занимљив за:


@aakrist, @abimbola753, @agreste, @alan8a, @alberto0607, @alexmag1988, @almightymelon, @alpha, @ambarvegas, @amirl, @anadello, @anli, @anomadsoul, @apy, @arsenal49, @astrolabio, @b0s, @behiver, @bitsignal, @burnoutawesome, @camiloferrua, @cerati, @chacald.dcymt, @chessbrotherspro, @chesthetica, @cocacolaron, @cryptoniusraptor, @cryptoph0823, @darruiz, @diegofitness92, @digitalis. @ebingo, @eenriquerivas, @eliaschess333, @elprofe62, @emic, @eniolw, @eenriquerivas, @evgsk, @fairy-of-comfort, @fiona777, @fjcr, @flaws, @foxconnmars, @franciscomarval, @franu, @gabotask, @giacomone, @gingerbyna, @gravitcaper, @heimindanger, @hierro21, @hirohurl, @hive-129589, @iceblue, @iobates, @ibizaki, @jaki01, @jesusmgl1995, @jkms, @johannesboldt, @johannfrare @josesmoke, @juanmi96, @kintokris, @kreur, @levitant, @lighteye, @lofone, @lucianosky, @maciejficek, @manncpt, @manuel6, @marcusantoniu26, @masterswatch, @maverieux000, @meedo, @mister-omortson, @mrsarri, @mstafford, @mypathtofire, @nerdvana, @nftland1989, @orlanzavala, @oshiokhenhoya, @pamboy27, @parung76, @perpz, @petreius, @pravesh0, @primersion, @rafaelaquino, @renerondon, @rexplanet, @rheda, @rodrook, @ropavejero, @rosmarly, @salomijale, @samostically, @sawko, @schamangerbert, @schnitte, @soluce07, @spacetoon, @steamloled, @stayoutoftherz, @stranger27, @svarogbg, @syndmitrij, @the01crow, @thedoc07, @therealflaws, @tony1294, @tungphong, @uliseshb, @vaipraonde, @vasigo, @victorbch2, @vjap55, @walner, @wegflexor, @wildthougts, @xoflox, @yazp, @zacherybinx, @ziabutt3836
Hive Chess Tournaments / Хајв турнири

DayTournamentGMTCETHost(s)Active
ThuBlitz Blunder Barrons20:0021:00@the-real-betman✔️
FriHivechess Tournament20:0021:00@stayoutoftherz✔️
SatChess Tournament20:0021:00@schamangerbert
SunChess Brothers League19:0020:00@chessbrotherspro✔️
SunPIZZA CHESS22:0023:00@cryptoniusraptor
MonCheckmate Coin20:0021:00@hive-129589, @giacomone and @petreius✔️


Welcome!

Добро нам дошли!


* * *

Related texts / Повезани текстови:

Betman’s Spassky vs. Fischer 1972 Hive Memorial – R1 Results [eng/срп] Бетманов Меморијални турнир Спаски–Фишер 1972 – Резултати 1. кола

Spassky vs Fischer 1972 Memorial – Last call for the first round [eng/срп] Последњи позив на меморијални турнир Спаски – Фишер 1972.

Betman’s Spassky – Fischer 1972 Memorial Tournament [eng/срп] Бетманов меморијални турнир Спаски – Фишер 1972.

The Candidate is Crowned! [eng/срп] Кандидат је крунисан!

Candidate’s Revenge [eng/срп] Кандидатова освета

The First Chess Table in Smederevo [eng/срп] Први шаховски сто у Смедереву

Lichess gripe

Chess for Tigers (eBook)

The Last World Chess Championship Match? [eng/срп] Последњи меч за титулу шампиона света?

FIDE WBCC: King and Queen of Blitz [eng/срп] ФИДЕ СШЦШ: Краљ и краљица цугера

FIDE WRCC: A True Chess King! [eng/срп] ФИДЕ СШУШ: Прави краљ шаха!

FIDE WCC: Blundering a Way in Chess History [eng/срп] ФИДЕ меч за титулу: Превидима у историју шаха

FIDE WCC: Is this over already? [eng/срп] ФИДЕ меч за титулу: Је ли ово већ готово?

FIDE WCC: Curse of the Game Six [eng/срп] ФИДЕ меч за титулу: Уклета шеста партија

FIDE WCC Boredom (First five games) [eng/срп] Шампионска ФИДЕ досада (првих пет партија)

Little Russian Girl Playing Chess [eng/срп] Руска девојчица која игра шах

Hive Chess Tournaments Scoring & Reward System [eng/срп] Систем бодовања и награђивања на шаховским Хајв турнирима

Reverse Stafford as an Excuse [eng/срп] Обрнути Стафорд као изговор

Geri’s Game [eng/срп] Геријева партија

Chess Set design: Dubrovnik Set (Part V) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Дубровник гарнитура (део пети)

Winning at the End of Times? [eng/срп] Победа у последња времена?

Of Toxic Politics and Chess Disaster [eng/срп] О токсичној политици и шаховској пропасти

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације

Mortimer’s Trap [eng/срп] Мортимерова клопка

Chess – A Memory Game

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!

Dragon Blunder! [eng/срп] Змајски превид!

Sicilian Wall Headbanger! [eng/срп] Главом кроз сицилијански зид!

It’s Over! (FIDE Candidates 2020-21 - Round 13)

Deconstructing Fabiano (FIDE Candidates 2020-21 - Round 12)

Anishiative! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 11–12)

Bringing Down the Najdorf! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 8–10)

FIDE Candidates tournament 2020… in 2021!

Gambit of Othello, the Moore of Venice!

Chess Set design: Lardy Set (Part IV) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Лардијева гарнитура (део четврти)

Chess Set design: Staunton standard variations (Part III) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Варијације Стаунтон стандарда (део трећи)

Chess Set design: Staunton Standard (Part II) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Стаунтон стандард (део други)

Chess Set design: Medieval Age (Part I) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Средњи век (део први)

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Nice, I would play.. Finally got good internet so I might record the event... See you there!

Great news, @samostically, now you can unleash your game – so far you have highest ELO in Fischer Random from all other members 🙂

Thanks!
I'll be there)
!HBIT

Success! You mined .9 HBIT & the user you replied to received .1 HBIT on your behalf. mine | wallet | market | tools | discord | subscribe | <>< daily

The community has spoken. The smallest HBIT unit is the quark!

Thanks, I will try to join.

Please register to Betman’s Blitz Blunder Barrons team @mypathtofire, and you will get a notification before the tournament 🙂

Thanks, signed up!

Welcome to the club,@mypathtofire 🙂

Congratulations!


You have obtained a vote from CHESS BROTHERS PROJECT

✅ Good job. Your post has been appreciated and has received support from CHESS BROTHERS ♔ 💪


♟ We invite you to use our hashtag #chessbrothers and learn more about us.

♟♟ You can also reach us on our Discord server and promote your posts there.

♟♟♟ Consider joining our curation trail so we work as a team and you get rewards automatically.

♞♟ Check out our @chessbrotherspro account to learn about the curation process carried out daily by our team.


Kindly

The CHESS BROTHERS team

Congratulations @the-real-betman! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 15000 upvotes.
Your next target is to reach 16000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!